Tamizado control harina

Tamisat de seguretat i control abans d'envasament

Solució per a la indústria alimentària i química

La indústria alimentària i química presenta una gran quantitat dels seus productes en forma sòlida, sigui en gra o en pols. Aquests solen presentar-se en en sacs de 20/25 kg, big bags, bidons i fins a camions cisterna.

Un paràmetre clau és assegurar l’absència de cossos estranys, com a trossos de plàstic, fusta, metall així com grumolls de productes. El tamisat de seguretat i control s’utilitza per a evitar aquestes contaminacions, així com per a assegurar la granulometria especificada.

La llum de malla a utilitzar depèn del producte i les especificacions, solent estar entre les 500 micres i els 5 mm. Les normatives tipus IFS i similars, així com les auditories internes o de clients, recomanen la instal·lació d’aquests equips.

Aquests tamisadors de control solen ser de petites dimensions, amb una gran capacitat horària i automatitzades perquè els productes de rebuig se separin automàticament. S’instal·len immediatament abans que l’equip d’envasament. Un bon exemple d’això és el tamisador vibrant MSC.

Envisolid disposa d’una gamma completa de tamisadors per a cobrir totes aquestes necessitats, així com equips de per a realitzar proves a les fàbriques del client.

Tamizado control harina Tamisadora MSC

Més solucions