Tamizado control harina

Tamisat de seguretat i control abans d'envasament

Solució per a la indústria alimentària i química

La indústria alimentària i química presenta una gran quantitat dels seus productes en forma sòlida, sigui en gra o en pols. Aquests solen presentar-se en en sacs de 20/25 kg, big bags, bidons i fins a camions cisterna.

Un paràmetre clau és assegurar l’absència de cossos estranys, com a trossos de plàstic, fusta, metall així com grumolls de productes. El tamisat de seguretat i control s’utilitza per a evitar aquestes contaminacions, així com per a assegurar la granulometria especificada.

La llum de malla a utilitzar depèn del producte i les especificacions, solent estar entre les 500 micres i els 5 mm. Les normatives tipus IFS i similars, així com les auditories internes o de clients, recomanen la instal·lació d’aquests equips.

Aquests tamisadors de control solen ser de petites dimensions, amb una gran capacitat horària i automatitzades perquè els productes de rebuig se separin automàticament. S’instal·len immediatament abans que l’equip d’envasament. Un bon exemple d’això és el tamisador vibrant MSC.

Envisolid disposa d’una gamma completa de tamisadors per a cobrir totes aquestes necessitats, així com equips de per a realitzar proves a les fàbriques del client.

Tamizado control harina Tamisadora MSC

Més solucions

Capsulas de café y chocolate

Mescla de cafè i xocolata en càpsules. Mesclador de paletes amb encamisat escalfador i intensificador per trencar grumolls

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.

Separación sólido líquido con vibrofiltros

Solució per a la reutilització de l'aigua en la indústria gràcies al tamisat de partícules.

Cribado de fertilizantes

Tamisadors d'agitació directa de les malles per al garbellat de fertilitzants. Tecnologia per a la indústria dels fertilitzants.