Cribado de sal

Tamisat de sal

Classificació granulomètrica de sal mitjançant agitació directa de les malles

La sal comú o sal de taula, coneguda popularment com sal, és un tipus de sal denominada clorur sòdic, la fórmula química de la qual és NaCl.

Aquest producte està estretament lligat a la història de la humanitat. Des de temps antics s’ha vingut usant per a conservar aliments mitjançant salaons. La paraula salari ve d’aquest terme i dóna compte de la seva importància històrica.

Actualment, gràcies a la industrialització, la seva producció s’ha multiplicat. La sal té multitud d’aplicacions industrials. A part de l’alimentació, en pigments, metal·lúrgia, adobat, ceràmica, sabó, detergents, farmàcia, plàstics.

Cada aplicació necessita unes determinades granulometries. Els tamisadors d’agitació directa de les malles es converteixen en l’equip adequat per a assegurar aquestes grandàries de partícules.

Aquests tamisadors poden realitzar corts múltiples, per exemple 2-0, 6-0, 4-0, 125 mm. en un mateix equip. La tecnologia d’agitació directa permet una major producció per unitat de superfície, absència de rebliment, absència de vibracions en l’estructura, fraccions molt netes i una operativa senzilla.

Criba para finos DS - MPT Engineering

Tamisador d’agitació directa de les malles

Més solucions

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Briqueta de sal - Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Instantenización por aglomeración

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.

Separación sólido líquido con vibrofiltros

Solució per a la reutilització de l'aigua en la indústria gràcies al tamisat de partícules.

Cribado de fertilizantes

Tamisadors d'agitació directa de les malles per al garbellat de fertilitzants. Tecnologia per a la indústria dels fertilitzants.

Filtro para polvo whirl wet

Tecnologia de Tri-Mer per al control d'emissions. Filtre per a pols amb aigua en fàbrica de bateries.

Molienda de azúcar

Solució per a la mòlta del sucre en la indústria alimentària amb tecnologia de Cimma.