Cribado de sal

Tamisat de sal

Classificació granulomètrica de sal mitjançant agitació directa de les malles

La sal comú o sal de taula, coneguda popularment com sal, és un tipus de sal denominada clorur sòdic, la fórmula química de la qual és NaCl.

Aquest producte està estretament lligat a la història de la humanitat. Des de temps antics s’ha vingut usant per a conservar aliments mitjançant salaons. La paraula salari ve d’aquest terme i dóna compte de la seva importància històrica.

Actualment, gràcies a la industrialització, la seva producció s’ha multiplicat. La sal té multitud d’aplicacions industrials. A part de l’alimentació, en pigments, metal·lúrgia, adobat, ceràmica, sabó, detergents, farmàcia, plàstics.

Cada aplicació necessita unes determinades granulometries. Els tamisadors d’agitació directa de les malles es converteixen en l’equip adequat per a assegurar aquestes grandàries de partícules.

Aquests tamisadors poden realitzar corts múltiples, per exemple 2-0, 6-0, 4-0, 125 mm. en un mateix equip. La tecnologia d’agitació directa permet una major producció per unitat de superfície, absència de rebliment, absència de vibracions en l’estructura, fraccions molt netes i una operativa senzilla.

Sal granulada - Prensa de granulación

Més solucions