Cribado de fertilizantes

Tamisat de fertilitzants

Sedassos d'agitació directa de les malles per al garbellat de fertilitzants

Els fertilitzants o adobs són substàncies que contenen nutrients que serveixen per a estimular el creixement vegetatiu de les plantes.

A nivell industrial, el principal fertilitzant és l’anomenat genèricament NPK, pels principals elements que el componen: N per nitrogen, P per fòsfor i K per potassi. A partir d’aquests tres components hi ha una multitud de tipus, segons el percentatge de cadascun i l’addició d’altres elements com el ferro, magnesi, manganès, zinc, bor i un llarg etcètera.

A granel, la gran majoria de fertilitzants es presenten en forma de boles esfèriques amb unes mesures entre 2 i 4 mil·límetres, encara que n’hi ha també en granulometries més fines.

La combinació de la humitat ambiental amb la pols i els fins del material produeix aglomerats que s’adhereixen a la malla dels tamisadors i la bloquegen permanentment, tret que tinguin un sistema d’autoneteja que funcioni bé.

Envisolid disposa de solucions per al tamisat de fertilitzants, en què exerceixen un paper especial els tamisadors d’agitació directa de les malles. Aquests equips presenten un elevat rendiment per unitat de superfície i eviten els habituals problemes de rebliment de les malles.

Per a treballs específics, els tamisadors rectangulars amb un o dos pisos són una solució ideal.

Les produccions poden anar d’uns pocs centenars de quilograms fins a les 150-200 T/h.

Més solucions

Capsulas de café y chocolate

Mescla de cafè i xocolata en càpsules. Mesclador de paletes amb encamisat escalfador i intensificador per trencar grumolls

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.

Separación sólido líquido con vibrofiltros

Solució per a la reutilització de l'aigua en la indústria gràcies al tamisat de partícules.