Cribado de fertilizantes

Tamisat de fertilitzants

Sedassos d'agitació directa de les malles per al garbellat de fertilitzants

Els fertilitzants o adobs són substàncies que contenen nutrients que serveixen per a estimular el creixement vegetatiu de les plantes.

A nivell industrial, el principal fertilitzant és l’anomenat genèricament NPK, pels principals elements que el componen: N per nitrogen, P per fòsfor i K per potassi. A partir d’aquests tres components hi ha una multitud de tipus, segons el percentatge de cadascun i l’addició d’altres elements com el ferro, magnesi, manganès, zinc, bor i un llarg etcètera.

A granel, la gran majoria de fertilitzants es presenten en forma de boles esfèriques amb unes mesures entre 2 i 4 mil·límetres, encara que n’hi ha també en granulometries més fines.

La combinació de la humitat ambiental amb la pols i els fins del material produeix aglomerats que s’adhereixen a la malla dels tamisadors i la bloquegen permanentment, tret que tinguin un sistema d’autoneteja que funcioni bé.

Envisolid disposa de solucions per al tamisat de fertilitzants, en què exerceixen un paper especial els tamisadors d’agitació directa de les malles. Aquests equips presenten un elevat rendiment per unitat de superfície i eviten els habituals problemes de rebliment de les malles.

Per a treballs específics, els tamisadors rectangulars amb un o dos pisos són una solució ideal.

Les produccions poden anar d’uns pocs centenars de quilograms fins a les 150-200 T/h.

Més solucions