Cribado en fabricación para plástico

Tamisadors per a la fabricació de plàstics

Garbellat en la producció de gransa de plàstic

Els plàstics es fabriquen en la seva forma primària a partir del petroli i altres substàncies i, de manera secundària, reciclant els plàstics existents.

El procés dóna com a resultat el granulat o gransa de plàstic. Aquesta gransa té una grandària aproximada de 3 mm.

Diversos equips de tamisat i vibració intervenen en el procés productiu:

Sedàs per a després d’extrusió i cort

La gransa que s’obté d’aquests processos s’ha de garbellar per a separar les partícules majors i les més fines. Els sedassos rectangulars VR i les circulars MR, totes dues de Vibrowest estan preparades per a aquestes aplicacions. S’usen tant emmalles com xapes perforades.

Refredat i tamisat per vibració

Els tamisos, en aquest cas, separen granulomètricament i també refreden la gransa mitjançant l’aportació d’aire per sota de la malla o xapa perforada, similar a un refrigerador per llit fluid.

Refredat mitjançant un espiral

El producte s’eleva mitjançant una espiral i es mitjançant gràcies a un ventilador que aporta aire

Filtració d’aigua de procés

Els tamisadors MR actuen com a equips per a separar sòlids de líquids. Una malla 100 o 150 micres, permet separa les partícules sòlids i netejar l’aigua abans que entre de nou a procés. S’arriba a capacitats fins als 100 m³/h en un sol equip.

Cribas para la fabricación de plástico

Més solucions