Filtrado de agua

Separació sòlid-líquid amb tamisador vibrant

Reutilització de l'aigua en plantes industrials a través de vibrofiltrat

L’aigua és un bé escàs, costós i la seva sobreexplotació afecta a l’equilibri del medi ambient. Té un ús molt intensiu en nombrosos processos industrials, com ara en les indústries química, minera, plàstica i alimentària.

En moltes d’aquestes indústries és possible reutilitzar l’aigua amb un simple filtrat amb malles entre les 80 i les 300 micres. Els vibrofiltres MR de Vibrowest són ideals per a aquestes aplicacions. Separen la part sòlida, que s’evacua automàticament, de l’aigua, que es torna a reintroduir a procés.

Depenent de l’aplicació i les necessitats, s’utilitza una malla més o menys fina. En alguns processos industrials l’aigua ha de passar per boques d’un determinat diàmetre. El vibrofiltre ha d’assegurar que aquestes boques no se saturen.

Tamizadora vibrante MR

Per a aplicacions de depuració d’aigua, el vibrofiltre MR prepara l’aigua, separant la major part de la càrrega de sòlids, per a ulteriors processos de depuració química, biològica i ultrafiltració, fent-los més senzills i menys costosos.

El vibrofiltre MR és una alternativa econòmica, de gran capacitat, fàcil d’usar i de mantenir.

 

Més solucions