Spray Dryer - Extractos vegetales

Spray dryer per a extractes vegetals

Spray dryer per a l'assecat per atomització en la manipulació d'extractes vegetals

Els extractes vegetals són substàncies obtingudes de les diferents parts d’una planta per a obtenir un determinat producte, per al seu ús en tota mena d’indústries, particularment l’alimentària, farmacèutica i química.

La tecnologia d’assecat per atomització permet l’obtenció de material en pols a partir d’extractes de plantes. El procés pot variar en la seva complexitat, però acostuma a començar amb la recol·lecció, l’assecat i la mòlta. L’extracció o destil·lació es duu a terme en equips especials amb l’ús de solvents com l’alcohol. El líquid final obtingut es concentra per a evaporar part de l’aigua i deixar-los en millors condicions per al posterior assecat per atomització.

Els equips de spray dryer d’ICF Welko són capaços de produir des d’unes poques desenes de quilograms per hora fins a centenars. També és possible controlar la granulometria i la densitat aparent.

ICF Welko - Spray Dryer
Spray Dryer de ICF Welko

Més solucions

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Briqueta de sal - Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Instantenización por aglomeración

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.

Separación sólido líquido con vibrofiltros

Solució per a la reutilització de l'aigua en la indústria gràcies al tamisat de partícules.

Cribado de fertilizantes

Tamisadors d'agitació directa de les malles per al garbellat de fertilitzants. Tecnologia per a la indústria dels fertilitzants.

Cribado de sal

Tamisat d'agitació directa de les malles per al garbellat de sal. Solució tecnològica per al garbellat de sal.

Filtro para polvo whirl wet

Tecnologia de Tri-Mer per al control d'emissions. Filtre per a pols amb aigua en fàbrica de bateries.