Spray Dryer - Extractos vegetales

Spray dryer per a extractes vegetals

Spray dryer per a l'assecat per atomització en la manipulació d'extractes vegetals

Els extractes vegetals són substàncies obtingudes de les diferents parts d’una planta per a obtenir un determinat producte, per al seu ús en tota mena d’indústries, particularment l’alimentària, farmacèutica i química.

La tecnologia d’assecat per atomització permet l’obtenció de material en pols a partir d’extractes de plantes. El procés pot variar en la seva complexitat, però acostuma a començar amb la recol·lecció, l’assecat i la mòlta. L’extracció o destil·lació es duu a terme en equips especials amb l’ús de solvents com l’alcohol. El líquid final obtingut es concentra per a evaporar part de l’aigua i deixar-los en millors condicions per al posterior assecat per atomització.

Els equips de spray dryer d’ICF Welko són capaços de produir des d’unes poques desenes de quilograms per hora fins a centenars. També és possible controlar la granulometria i la densitat aparent.

ICF Welko - Spray Dryer
Spray Dryer de ICF Welko

Més solucions

Mescla-Espècies

Mescla d' espècies, i altres condiments assimilats. Mescla al vuit. Criogènia. Mesclador cònic de cinta amb cargol sensfí.

Capsulas de café y chocolate

Mescla de cafè i xocolata en càpsules. Mesclador de paletes amb encamisat escalfador i intensificador per trencar grumolls

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.