Spray dryer para industria alimentaria

Spray dryer per a aromes alimentàries

Spray dryer per a l'assecat per atomització en la producció d'aromes alimentàries

Les aromes alimentàries, també conegudes com a essències alimentàries, concentrats o saboritzants, són preparats que proporcionen sabor i olor als aliments als quals s’afegeix. Les matèries primeres usades per a l’obtenció d’aquests productes s’extreuen d’una àmplia varietat de fruites, herbes, espècies, carns, així com de síntesi química. Existeixen fins a 3000 substàncies en la llista d’aromes autoritzades a la Unió Europea.

Les aplicacions de les aromes en la indústria alimentària són gairebé interminables cobrint tots els sectors, des de la panificació i brioixeria fins a la indústria càrnia, passant per les begudes, menjars preparats, snacks , rebosteria i farmàcia, entre moltes altres. Aquestes aromes es poden presentar en forma de líquid o pols.

El spray dryer és un equip essencial per a l’obtenció del producte final en pols. En la formulació d’una determinada aroma poden intervenir un alt nombre de productes que conformats en forma líquida necessiten d’un procés d’assecat per atomització per a obtenir la seva forma final en pols. El spray dryer permet controlar la granulometria, densitat aparent i humitat del producte final.

ICF Welko - Spray Dryer
Spray Dryer de ICF Welko

Més solucions

Mescla-Espècies

Mescla d' espècies, i altres condiments assimilats. Mescla al vuit. Criogènia. Mesclador cònic de cinta amb cargol sensfí.

Capsulas de café y chocolate

Mescla de cafè i xocolata en càpsules. Mesclador de paletes amb encamisat escalfador i intensificador per trencar grumolls

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.