Spray dryer para industria alimentaria

Spray dryer per a aromes alimentàries

Spray dryer per a l'assecat per atomització en la producció d'aromes alimentàries

Les aromes alimentàries, també conegudes com a essències alimentàries, concentrats o saboritzants, són preparats que proporcionen sabor i olor als aliments als quals s’afegeix. Les matèries primeres usades per a l’obtenció d’aquests productes s’extreuen d’una àmplia varietat de fruites, herbes, espècies, carns, així com de síntesi química. Existeixen fins a 3000 substàncies en la llista d’aromes autoritzades a la Unió Europea.

Les aplicacions de les aromes en la indústria alimentària són gairebé interminables cobrint tots els sectors, des de la panificació i brioixeria fins a la indústria càrnia, passant per les begudes, menjars preparats, snacks , rebosteria i farmàcia, entre moltes altres. Aquestes aromes es poden presentar en forma de líquid o pols.

El spray dryer és un equip essencial per a l’obtenció del producte final en pols. En la formulació d’una determinada aroma poden intervenir un alt nombre de productes que conformats en forma líquida necessiten d’un procés d’assecat per atomització per a obtenir la seva forma final en pols. El spray dryer permet controlar la granulometria, densitat aparent i humitat del producte final.

ICF Welko - Spray Dryer
Spray Dryer de ICF Welko

Més solucions