Carrier Vibrocool Sal

Refredadors per llit fluid per a la fabricació de sal

Evita problemes en l'envasat final del producte

El procés d’assecament de la sal dona com a resultat un material amb una alta temperatura, al voltant dels 150 ºC. Aquesta alta temperatura comporta problemes en l’envasat final amb danys en les etiquetes del paquet a causa d’un refredament inadequat, afegint costos de producció.

Carrier disposa d’una solució basada en una tecnologia desenvolupada recentment. Es basa en tecnologia existent utilitzada a la indústria de la fosa, combinada amb l’extens coneixement de Carrier sobre la transferència indirecta de calor mitjançant intercanviadors. S’anomena VibroCool.

El refredador VibroCool és un tambor horitzontal amb un intercanviador intern format per un feix de tubs, per on circula aigua refrigerada com a mitjà de transferència de calor. El conjunt del tambor es recolza fins a la seva base mitjançant molles d’aïllament. Mitjançant un accionament excèntric, la unitat produeix a un moviment vibratori únic. Aquesta vibració fa que la sal es mogui lentament i suaument al llarg de l’equip.

L’intercanviador de calor es munta a la unitat de manera que el llit circulant de sal ben barrejada estigui en contacte íntim amb l’ intercanviador de calor, assegurant la transferència de calor amb l’aigua de refrigeració.

L’equip permet reduir la temperatura de 150 ºC a menys de 60 ºC, fabricat en acer inoxidable 316L amb totes les superfícies de contacte del producte polit fins a un acabat alimentari.

El VibroCool aconsegueix les capacitats de refrigeració desitjades amb un disseny compacte, altament eficient, econòmic i fàcil d’instal·lar.

Més solucions

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Briqueta de sal - Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Instantenización por aglomeración

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.

Separación sólido líquido con vibrofiltros

Solució per a la reutilització de l'aigua en la indústria gràcies al tamisat de partícules.

Cribado de fertilizantes

Tamisadors d'agitació directa de les malles per al garbellat de fertilitzants. Tecnologia per a la indústria dels fertilitzants.

Cribado de sal

Tamisat d'agitació directa de les malles per al garbellat de sal. Solució tecnològica per al garbellat de sal.

Filtro para polvo whirl wet

Tecnologia de Tri-Mer per al control d'emissions. Filtre per a pols amb aigua en fàbrica de bateries.

Molienda de azúcar

Solució per a la mòlta del sucre en la indústria alimentària amb tecnologia de Cimma.