Enfriador por lecho fluido vibratorio para granza de PVC

Refredador per llit fluid vibratori per a gransa de PVC

Equips per al reciclatge òptim del PVC

Un dels productes més utilitzats en el món, el clorur de polivinil (PVC) ha estat l’objectiu de moltes accions de desenvolupament sostenible durant les últimes dècades, amb més de 770.000 tones reciclades a Europa el 2019, i un objectiu fixat en 900.000 tones per al 2025.

Durant el procés de reciclatge, el PVC es purifica, extrudeix, talla i asseca, donant com a resultat grànuls que s’emmagatzemen com a producte final. En aquest punt, la calor residual resultant de la fase d’assecat, pot fer que els grànuls s’autoconsumeixin i s’agrumollin. Mentre que els gasos de consumició són òbviament la principal preocupació, un altre problema és la formació grumolls grossos que no es poden utilitzar posteriorment.

Buscant una solució, una empresa de reciclatge es va dirigir a Carrier per tal de trobar la tecnologia adequada per a fer-hi front. Es van realitzar assajos a la planta de proves de Carrier en Nivelle, Bèlgica. La tecnologia triada va ser un refredador per llit fluid vibratori. La temperatura dels pèl·lets es va reduir de 100 °C a 30 °C, amb una capacitat de 1,5T/h. La unitat té una longitud de 4 metres.

La unitat va ser instal·lada i posada en marxa sense problemes i immediatament va produir un impacte positiu en el personal de planta.

Durant gairebé dos anys, el refredador per llit fluid ha estat funcionant sense problemes en un règim 24/7 amb mínims temps d’inactivitat i manteniment. Sent l’equip més fiable de tota la línia de producció, el client està molt satisfet amb la solució implementada per Carrier Europe.

Enfriador de lecho fluido vibratorio

Més solucions