Granza de PVC

Refredador per llit fluid vibratori per a gransa de PVC

Equips per al reciclatge òptim del PVC

Un dels productes més utilitzats en el món, el clorur de polivinil (PVC) ha estat l’objectiu de moltes accions de desenvolupament sostenible durant les últimes dècades, amb més de 770.000 tones reciclades a Europa el 2019, i un objectiu fixat en 900.000 tones per al 2025.

Durant el procés de reciclatge, el PVC es purifica, extrudeix, talla i asseca, donant com a resultat grànuls que s’emmagatzemen com a producte final. En aquest punt, la calor residual resultant de la fase d’assecat, pot fer que els grànuls s’autoconsumeixin i s’agrumollin. Mentre que els gasos de consumició són òbviament la principal preocupació, un altre problema és la formació grumolls grossos que no es poden utilitzar posteriorment.

Buscant una solució, una empresa de reciclatge es va dirigir a Carrier per tal de trobar la tecnologia adequada per a fer-hi front. Es van realitzar assajos a la planta de proves de Carrier en Nivelle, Bèlgica. La tecnologia triada va ser un refredador per llit fluid vibratori. La temperatura dels pèl·lets es va reduir de 100 °C a 30 °C, amb una capacitat de 1,5T/h. La unitat té una longitud de 4 metres.

La unitat va ser instal·lada i posada en marxa sense problemes i immediatament va produir un impacte positiu en el personal de planta.

Durant gairebé dos anys, el refredador per llit fluid ha estat funcionant sense problemes en un règim 24/7 amb mínims temps d’inactivitat i manteniment. Sent l’equip més fiable de tota la línia de producció, el client està molt satisfet amb la solució implementada per Carrier Europe.

Enfriador de lecho fluido vibratorio

Més solucions

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Briqueta de sal - Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Instantenización por aglomeración

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.

Separación sólido líquido con vibrofiltros

Solució per a la reutilització de l'aigua en la indústria gràcies al tamisat de partícules.

Cribado de fertilizantes

Tamisadors d'agitació directa de les malles per al garbellat de fertilitzants. Tecnologia per a la indústria dels fertilitzants.

Cribado de sal

Tamisat d'agitació directa de les malles per al garbellat de sal. Solució tecnològica per al garbellat de sal.

Filtro para polvo whirl wet

Tecnologia de Tri-Mer per al control d'emissions. Filtre per a pols amb aigua en fàbrica de bateries.

Molienda de azúcar

Solució per a la mòlta del sucre en la indústria alimentària amb tecnologia de Cimma.