Filtre catalític UltraCat

Eliminació de partícules SOx, NOx, dioxines, mercuri.

Descripció

El sistema UltraCat representa la tecnologia més nova per a l’eliminació de partícules (PM), SO2, HCI, mercuri, metalls pesants, així com NOx i dioxines. El sistema es pot configurar per a qualsevol combinació de contaminants. Sense ús d’aigua, el sistema elimina els residus secs de manera senzilla i s’acomoda a grans volums de flux de gas. Les parets dels filtres ceràmics tubulars tenen un gruix de ¾ de polzada i estan embebides de catalitzador. Els tubs ceràmics s’auto suporten sense necessitat de gàbies, tenint una vida útil de 5 a 10 anys.

Aplicacions

 • Control de partícules: elimina les partícules de les fonts de gas per sobre dels 150ºC, incloses les PM10, PM2,5 i submicròniques.
 • Control de NOx: la superfície reactiva del catalitzador produeix una alta eliminació de NOx a temperatures més baixes que els SCR (reductors catalítics selectius) estàndard.
 • Indústria cementera, VOC i dioxines: els VOC (compostos volàtils orgànics) són eliminats pel catalitzador. Això ocorre a temperatures superiors a 200ºC, amb excel·lents resultats als 260ºC. Els filtres eliminen les dioxines amb una eficiència, en general, del 95% o més.
 • Eliminació de SO2, SO3, HCI, HF mitjançant la injecció de sorbents: el sistema elimina el mercuri mitjançant la injecció de sorbents secs. El carbó activat en pols i altres sorbents, alguns premezclats amb els sorbents de gas àcid, es trien cas per cas.
 • Eliminació de CO: els sistemes Tri-Mer es poden configurar per eliminar el monòxid de carboni, simultàniament amb altres contaminants, a temperatures de 240ºC i superiors.

Indústries

 • Química
 • Energia
 • Ciment
 • Incineradores i medi ambient

Blog

Contacta a Envisolid

Consúltanos sobre nuestros servicios, así como sobre los recursos que precisas para tu proyecto. Tecnologías para el tratamiento de sólidos con soluciones reales. Estaremos encantados de ayudarte.

  Representamos a marcas internacionales de diseño y fabricación de equipos para la manipulación de sólidos.

   

  C/Praga, 48-50 08024 Barcelona
  932 840 880
  info@envisolid.com

  ©2023 Envisolid todos los derechos reservado