Filtre captador de pols Whirl/Wet

Alternativa als filtres de mànigues, elimina partícules fins a les 3 micres amb eficiències majors del 99%.

Descripció

El Whirl/Wet® de TGT és un equip tot terreny dissenyat per a una contínua eliminació del pols, tant soluble com insoluble, a partir de les 3 micres. Per aplicacions en un ampli rang d’indústries, el Whirl/Wet constitueix la manera més senzilla de recollir i gestionar pols i partícules.

L’equip crea una mescla intensiva de les partícules de pols amb l’aigua. Per aconseguir una unió íntima entre ambdós elements, la mescla es passa a molt alta velocitat a través d’un sistema d’àleps estàtics, col·locats en oposició uns dels altres. Per incrementar la turbulència s’injecta, tangencialment, un flux d’aire. Les gotetes són eliminades mitjançant un supressor de boira i el material particulat es diposita al fons. El nivell d’aigua es manté automàticament, compensant les pèrdues per evaporació o eliminació del fang.

®Whirl/Wet són marques comercials registrades de Tri-Mer Corporation, Owosso, MI., un llicenciat de Tri-Mer Global Technologies.

Característiques

 • Eficiencia del 95% en partículas de 2 micras
 • Diseño patentado sin partes móviles ni motores
 • Sin pérdidas de tiempo ni paradas de producción
 • Operativa continua. Bajo nivel de mantenimiento
 • Consumo mínimo de agua
 • Recuperación del material retenido
 • Auto limpiante

Aplicacions

 • Alimentació: forneria, pastisseria, additius, aromes, espècies
 • Farmàcia i cosmètica
 • Química: petroquímiques, ceres, àcids bateries, tanins
 • Construcció: morters, ceràmica, pedra natural, rajoles
 • Metalls: fins, aeroespacial, granallat

Blog

Contacta a Envisolid

Consúltanos sobre nuestros servicios, así como sobre los recursos que precisas para tu proyecto. Tecnologías para el tratamiento de sólidos con soluciones reales. Estaremos encantados de ayudarte.

  Representamos a marcas internacionales de diseño y fabricación de equipos para la manipulación de sólidos.

   

  C/Praga, 48-50 08024 Barcelona
  932 840 880
  info@envisolid.com

  ©2023 Envisolid todos los derechos reservado