Molienda de azúcar

Mòlta de sucre

Tecnologia de mòlta per a la indústria alimentària

El sucre (sacarosa) és una substància dolça que s’obté de la canya de sucre o de la remolatxa. Els seus usos en la gastronomia i la indústria alimentària pràcticament no tenen límit. Està present en la composició de gairebé tots els aliments elaborats que trobem habitualment en els supermercats. També té aplicacions en la indústria química.

El procés de fabricació del sucre és complex, donant com a resultat final el sucre cristall comú, amb una grandària de partícula al voltant d’1 mm.

El treball de mòlta més usual és convertir el sucre granulat usual en sucre en pols, que té diverses denominacions en castellà segons el país: glass, glacé, nevada, pols, sucre flor, sucre impalpable.

El nivell de finesa del material varia, però sol estar entre les 90 i les 40 micres.

Per a aconseguir aquesta mida de partícula s’utilitzen dos tipus de molins. El més clàssic és el molí d’agulles o molí de pues. El material passa a través d’una cambra amb un rotor i un estator, equipats amb les esmentades agulles. Els impactes del material redueixen la mida de la partícula. La particularitat del molí Contrarotor de Cimma és que la cambra té dos rotors equipats amb agulles. Gràcies a això, les possibilitats de controlar el procés de mòlta es multipliquen.

L’altre tipus de molí usat per a aquesta aplicació és el molí classificador per aire (ACM per les seves sigles en anglès) de Cimma model PPS. Aquest molí, amb aportació d’aire i gàbia per a la classificació, permet majors possibilitats de reglatge i major versatilitat a l’hora d’aconseguir diferents granulometries.

Tots dos equips estan certificats ATEX.

Molienda de azúcar

Més solucions

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Briqueta de sal - Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Instantenización por aglomeración

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.

Separación sólido líquido con vibrofiltros

Solució per a la reutilització de l'aigua en la indústria gràcies al tamisat de partícules.

Cribado de fertilizantes

Tamisadors d'agitació directa de les malles per al garbellat de fertilitzants. Tecnologia per a la indústria dels fertilitzants.

Cribado de sal

Tamisat d'agitació directa de les malles per al garbellat de sal. Solució tecnològica per al garbellat de sal.

Filtro para polvo whirl wet

Tecnologia de Tri-Mer per al control d'emissions. Filtre per a pols amb aigua en fàbrica de bateries.