Molienda de resinas y plásticos termoestables para reciclaje

Mòlta de resines i plàstics termoestables

Reutilització de material en la indústria del plàstic

Els plàstics termoestables s’utilitzen per a la fabricació d’un gran nombre d’objectes modelats, taulers i adhesius. Tant durant el procés de fabricació del material com durant la seva aplicació en motlle es produeixen minvaments. Tradicionalment aquests minvaments anaven a abocador, amb el consegüent impacte econòmic per pèrdua de producció i cost d’abocament, però sobretot i davant la dificultat del reciclatge d’aquestes, la pitjor part se l’emportava el medi ambient.

Els molins Cimma, tant d’impactes, pues i molins classificadors d’aire o ACM per les seves sigles en anglès (Air Classifier Mills), permeten moldre i retornar aquests materials a la línia de producció.

El molí d’impactes X de Cimma permet una reducció fins a grandàries entre 100 i diversos mil·límetres, mentre que el molí classificador per aire PPS aconsegueix reduccions menors de 100 micres, amb un alt percentatge per sota de les 50 micres. Aquestes mides de partícula permeten reutilitzar els minvaments mòlts en el procés de producció de nous materials adherint el material reciclat a producte verge.

Per consegüent, s’obtenen beneficis econòmics immediats, estalviant en l’abocament del material de rebuig i reutilitzant-lo, i el més important, aconseguim una reducció considerable de l’impacte sobre el medi ambient, un clar exemple d’economia circular.

Més solucions