Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Mòlta de resines i plàstics termoestables

Reutilització de material en la indústria del plàstic

Els plàstics termoestables s’utilitzen per a la fabricació d’un gran nombre d’objectes modelats, taulers i adhesius. Tant durant el procés de fabricació del material com durant la seva aplicació en motlle es produeixen minvaments. Tradicionalment aquests minvaments anaven a abocador, amb el consegüent impacte econòmic per pèrdua de producció i cost d’abocament, però sobretot i davant la dificultat del reciclatge d’aquestes, la pitjor part se l’emportava el medi ambient.

Els molins Cimma, tant d’impactes, pues i molins classificadors d’aire o ACM per les seves sigles en anglès (Air Classifier Mills), permeten moldre i retornar aquests materials a la línia de producció.

El molí d’impactes X de Cimma permet una reducció fins a grandàries entre 100 i diversos mil·límetres, mentre que el molí classificador per aire PPS aconsegueix reduccions menors de 100 micres, amb un alt percentatge per sota de les 50 micres. Aquestes mides de partícula permeten reutilitzar els minvaments mòlts en el procés de producció de nous materials adherint el material reciclat a producte verge.

Per consegüent, s’obtenen beneficis econòmics immediats, estalviant en l’abocament del material de rebuig i reutilitzant-lo, i el més important, aconseguim una reducció considerable de l’impacte sobre el medi ambient, un clar exemple d’economia circular.

Més solucions

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Briqueta de sal - Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Instantenización por aglomeración

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Separación sólido líquido con vibrofiltros

Solució per a la reutilització de l'aigua en la indústria gràcies al tamisat de partícules.

Cribado de fertilizantes

Tamisadors d'agitació directa de les malles per al garbellat de fertilitzants. Tecnologia per a la indústria dels fertilitzants.

Cribado de sal

Tamisat d'agitació directa de les malles per al garbellat de sal. Solució tecnològica per al garbellat de sal.

Filtro para polvo whirl wet

Tecnologia de Tri-Mer per al control d'emissions. Filtre per a pols amb aigua en fàbrica de bateries.

Molienda de azúcar

Solució per a la mòlta del sucre en la indústria alimentària amb tecnologia de Cimma.