Molienda de resinas y plásticos termoestables para reciclaje

Mòlta de resines i plàstics termoestables

Reutilització de material en la indústria del plàstic

Els plàstics termoestables s’utilitzen per a la fabricació d’un gran nombre d’objectes modelats, taulers i adhesius. Tant durant el procés de fabricació del material com durant la seva aplicació en motlle es produeixen minvaments. Tradicionalment aquests minvaments anaven a abocador, amb el consegüent impacte econòmic per pèrdua de producció i cost d’abocament, però sobretot i davant la dificultat del reciclatge d’aquestes, la pitjor part se l’emportava el medi ambient.

Els molins Cimma, tant d’impactes, pues i molins classificadors d’aire o ACM per les seves sigles en anglès (Air Classifier Mills), permeten moldre i retornar aquests materials a la línia de producció.

El molí d’impactes X de Cimma permet una reducció fins a grandàries entre 100 i diversos mil·límetres, mentre que el molí classificador per aire PPS aconsegueix reduccions menors de 100 micres, amb un alt percentatge per sota de les 50 micres. Aquestes mides de partícula permeten reutilitzar els minvaments mòlts en el procés de producció de nous materials adherint el material reciclat a producte verge.

Per consegüent, s’obtenen beneficis econòmics immediats, estalviant en l’abocament del material de rebuig i reutilitzant-lo, i el més important, aconseguim una reducció considerable de l’impacte sobre el medi ambient, un clar exemple d’economia circular.

Més solucions

Sólidos finos altamente abrasivos

La vàlvula desviadora pivotant Pivoting Chute de Vortex ofereix importants avantatges en quan a la manipulació de sòlids fins abrasius

Mescla-Espècies

Mescla d' espècies, i altres condiments assimilats. Mescla al vuit. Criogènia. Mesclador cònic de cinta amb cargol sensfí.

Capsulas de café y chocolate

Mescla de cafè i xocolata en càpsules. Mesclador de paletes amb encamisat escalfador i intensificador per trencar grumolls

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.