Molienda de agar agar

Mòlta d'agar-agar

Solució per a la producció de gelificants

L’agar o agar-agar, també conegut com Gelosa als països de parla francesa i portuguesa, és una substància extreta de diverses espècies d’algues. Té un gran poder gelificant. En la indústria alimentària s’utilitza com a espessidor i estabilitzador. Constitueix l’alternativa vegetal a les gelatines animals.

Per a obtenir l’agar, les algues es bullen. El líquid resultant es filtra, es descoloreix i es liofilitza, quedant convertit en una matèria seca. Segons l’aplicació es pot moldre fins a grandàries de partícula menors de 100 micres o ben menors de 50 micres.

Els molins de pues i els molins ACM o classificadors per aire són els adequats per a aquesta aplicació.

Molienda de agar agar

Agar en pols abans i després de la mòlta

Més solucions

Capsulas de café y chocolate

Mescla de cafè i xocolata en càpsules. Mesclador de paletes amb encamisat escalfador i intensificador per trencar grumolls

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.

Separación sólido líquido con vibrofiltros

Solució per a la reutilització de l'aigua en la indústria gràcies al tamisat de partícules.