Detergente sólido en polvo - Banner Envisolid

Mescla de sòlids en detergents

Solució amb mesclador pneumàtic de sòlids de NTE Process

NTE Process - Mezcladora de sólidos

El mesclador pneumàtic de NTE Process permet la mescla i homogeneïtzació de materials sòlids, en gra i en pols. Els avantatges de la mescla pneumàtica són:

  • Flexibilitat en el volum del lot, des de 200 kg fins a 25000 kg.
  • Versatilitat en els ingredients i el seu número.
  • Tractament suau del producte, sense trencament de partícula.
  • Fàcil i ràpida neteja del mesclador, en mancar de parts internes.
  • Rapidesa i baix consum energètic (1000 kg en 3 min).
  • Possibilitat d’afegir líquids (colorants i aromes).

Per aquestes raons, diverses empreses fabricadores de detergents han instal·lat el mesclador pneumàtic de sòlids Nol-Tec. L’equip efectua la mescla en tres minuts. El sistema permet respondre a les demandes del mercat d’una manera ràpida i flexible.

Nol-Tec Europe ofereix la possibilitat d’efectuar proves en la seva planta pilot, a fi de reglar els paràmetres de treball, com a temps de mescla i consum d’aire comprimit, entre altres.

 

Més solucions