Detergente sólido en polvo - Banner Envisolid

Mescla de sòlids en detergents

Solució amb mesclador pneumàtic de sòlids de NTE Process

NTE Process - Mezcladora de sólidos

El mesclador pneumàtic de NTE Process permet la mescla i homogeneïtzació de materials sòlids, en gra i en pols. Els avantatges de la mescla pneumàtica són:

  • Flexibilitat en el volum del lot, des de 200 kg fins a 25000 kg.
  • Versatilitat en els ingredients i el seu número.
  • Tractament suau del producte, sense trencament de partícula.
  • Fàcil i ràpida neteja del mesclador, en mancar de parts internes.
  • Rapidesa i baix consum energètic (1000 kg en 3 min).
  • Possibilitat d’afegir líquids (colorants i aromes).

Per aquestes raons, diverses empreses fabricadores de detergents han instal·lat el mesclador pneumàtic de sòlids Nol-Tec. L’equip efectua la mescla en tres minuts. El sistema permet respondre a les demandes del mercat d’una manera ràpida i flexible.

Nol-Tec Europe ofereix la possibilitat d’efectuar proves en la seva planta pilot, a fi de reglar els paràmetres de treball, com a temps de mescla i consum d’aire comprimit, entre altres.

 

Més solucions

Sólidos finos altamente abrasivos

La vàlvula desviadora pivotant Pivoting Chute de Vortex ofereix importants avantatges en quan a la manipulació de sòlids fins abrasius

Mescla-Espècies

Mescla d' espècies, i altres condiments assimilats. Mescla al vuit. Criogènia. Mesclador cònic de cinta amb cargol sensfí.

Capsulas de café y chocolate

Mescla de cafè i xocolata en càpsules. Mesclador de paletes amb encamisat escalfador i intensificador per trencar grumolls

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.