Mescla-Espècies

Mescla industrial d’espècies, herbes i altres condiments

Equip de Mescla i complements més adients

Com comentem en l’article Molta d’espècies, aquestes són substàncies d’origen vegetal que s’usen per a preservar o donar sabor als aliments. A més a més de les espècies, son sobradament conegudes per tothom les herbes aromàtiques que saboritzen molts plats de la cuina mediterrània.

Per al seu ús, tant en cuina com en la indústria alimentària, s’han de condicionar per tal que no perdin el sabor, no empitjorin la seva aparença o no perdin la consistència que necessiten. Això pot fer necessari el treball al vuit per minimitzar el calor necessari per a assecar el producte, incloent l’us de nitrògen i de sistemes de criogènia

Tenir cura d’aquest processat encara és més important si es volen fer barreges homogènies entre elles (espècies, condiments, herbes i/o porcions vegetals).  Podem treballar amb una gran varietat d’ingredients amb partícules de dimensions i textures diferents. Si hi ha molta prèvia aquesta fa aflorar el percentatge de greix d’aquests productes i fa enganxós el material resultant. Tot plegat pot provocar l’aparició de grumolls poc estètics en productes que d’entrada es presenten en pols. Cal doncs un complement en el procés de mesclat per eliminar grumolls que sigui eficaç i alhora respectuós amb les textures i formes de cada element.

I, finalment, alguns d’aquests elements són molt costosos: el safrà, la canyella o el clau per exemple; i per tant, a més a més d’una mescla i assecat molt curosos cal també un sistema de buidat que minimitzi les restes.

Tots aquests aspectes de la mescla d’espècies i altres productes assimilats són tinguts en compte en els equips Spice Blender de PerMix.  Es tracta d’un mesclador cònic de cinta vertical amb cargol sensfí. Pot treballar al vuit, la forma cònica facilita el buidat sense restes i el cargol sensfí  fa menys agressiu el procés de mescla i minimitza l’aportació de calor.

Més solucions

Sólidos finos altamente abrasivos

La vàlvula desviadora pivotant Pivoting Chute de Vortex ofereix importants avantatges en quan a la manipulació de sòlids fins abrasius

Capsulas de café y chocolate

Mescla de cafè i xocolata en càpsules. Mesclador de paletes amb encamisat escalfador i intensificador per trencar grumolls

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.