PivotingChuteDiverter4

Manipulació de sòlids fins abrasius. Vàlvula Pivoting Chute

Avantatges de l'ús d'una vàlvula desviadora pivotant

Diverses publicacions en revistes internacionals han esmentat projectes exitosos amb ús de  vàlvules PCD (Pivoting Chute Diverter). Y més concretament per a plantes de processat industrial de minerals com sorres, calcàries, argiles, alúmina i feldespats entre d’altres. Tots molt fins i altament abrasius. Destaquem alguns d’aquests articles: 

https://rockproducts.com/2021/02/15/vortex-designs-solutions-for-abrasive-applications/

https://rockproducts.com/2018/12/13/vortex-creates-solution-for-new-sand-plant/

https://www.worldcement.com/special-reports/09022022/mindful-of-maintenance/

En aquests projectes era necessari assegurar dues condicions fonamentals:
1.- Evitar l’aparició de fugues en les comportes de les vàlvules degudes al desgast per alta abrasividad dels materials.
2.- Reduir tempo i costos en el manteniment de les vàlvules.

En tots els casos s’escollí la vàlvula Pivoting Chute Diverter de Vortex, aconseguint un assoliment molt alt del dos requisits desitjats, i això gràcies a:

a) L’absència de comportes i les seves corresponents juntes, substituides pel canal pivotant que evita el desgast tant comú en vàlvulas desviadores convencionals d’ales o flaps. Aquest disseny permet el pas ininterrumput dels materials guanyant eficiència, es a dir temps, comparat amb els altres models de vàlvules. 

b) El disseny de la vàlvula permet la inspecció en funcionament de la mateixa, així com la substitució de peces i parts. Això fa que es pugui fer el  mantenimiento sense necessitat de desmunt la vàlvula.

Canal pivotante

Más soluciones