Filtro con agua Whirl Wet

Captació de pols en fàbrica de bateries

Canvi de filtre de mànigues pel filtre amb aigua Whirl Wet en una empresa de bateries

Surrette Battery Company, del Canadà, és líder mundial en la fabricació de bateries de plom i àcid. Són dispositius de llarga vida i llarg cicle, dissenyats per a ferrocarrils, vaixells, indústries i aplicacions en energies renovables.

L’empresa buscava un sistema que suportés un ambient molt corrosiu, que fos capaç de gestionar emissions àcides i capturar les partícules de pols generades en l’assecat dels materials.

Els filtres de mànigues complien les especificacions mediambientals, però la direcció de la companyia desitjava un sistema de filtrat i recollida de pols més fiable i que tingués uns mínims requeriments de manteniment. La resposta va ser el col·lector Whirl Wet fabricat enterament en polipropilè.

El filtre amb aigua Whirl Wet s’usa àmpliament en les indústries de les bateries per a la recollida de pols d’òxid de plom. El Whirl Wet té un funcionament silenciós, preparat per a ambients agressius, i funcions d’autoneteja, assegurant una operativa contínua 24/7.

El Whirl Wet de 70 m³ instal·lat, captura partícules de fins a 1 micra, amb eficiències del 99.5%. Aquest sistema de recollida de pols no es tapa ni cega en altes condicions d’humitat i no l’afecten els fums àcids. El consum d’aigua és baix i el nivell d’aigua es manté automàticament.

Filtro Whirl/Wet - Tri Mer

Filtre Whirl/Wet

Més solucions

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.

Separación sólido líquido con vibrofiltros

Solució per a la reutilització de l'aigua en la indústria gràcies al tamisat de partícules.

Cribado de fertilizantes

Tamisadors d'agitació directa de les malles per al garbellat de fertilitzants. Tecnologia per a la indústria dels fertilitzants.