Vibrowest - Tamizadora industrial MSC

Tamisador vibrant circular MSC

Els tamisadors vibrants circulars MSC actuen com garbells de control per assegurar un producte net mitjançant la separació de cossos estranys i aglomerats.

Solucions
Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Solucions
Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.