Tamisador d'agitació directa DS

Agitació directa de les malles per a un tamisat múltiple finsa100 micres amb altes capacitats,alta puresa de les fraccions i manteniment de la malla neta

Solucions

Tecnologies relacionades