Detalle de la pala - Permix PTP

Mesclador de pales

Els mescladors de pales de la sèrie PerMix PTP són un disseny innovador derivat dels coneguts mescladors d’arada. La pala proporciona el mateix rendiment de barreja que l’arada, però requereix molt menys consum d’energia i pateix menys desgast a causa de la menor velocitat de rotació.

TECNOLOGIES RELACIONADES