Mesclador Arada

Mescladors d'arada

Els mescladors d’arada PerMix són eficients sobre tot per a barrejar materials pulverulents secs, però la seva versatilitat els permet treballar amb substàncies de fibres curtes, sòlids humits amb líquids, materials pastosos i masses altament viscoses.

TECNOLOGIES RELACIONADES