Mangas telescópicas - Vortex

Mànigues telescòpiques

Càrrega de camions cisterna i oberts des de sitges amb control de càrrega i absència de pols.
Tecnologies relacionades