ICF Welko - Spray Dryer

Spray dryer

Secat per atomització

La tecnologia d’assecat per atomització permet convertir un líquid o slurry en pols.

Solucions
Spray dryer extractos vegetales

Spray dryer per a l'assecat per atomització en la manipulació d'extractes vegetals.

Spray dryer aromas

Spray dryer per a l'assecat per atomització en la producció d'aromes alimentàries.

Solucions
Spray dryer extractos vegetales

Spray dryer per a l'assecat per atomització en la manipulació d'extractes vegetals.

Spray dryer aromas

Spray dryer per a l'assecat per atomització en la producció d'aromes alimentàries.