Cribado de fertilizantes

Tamisat de fertilitzants

Tamisadors d’agitació directa de les malles per al garbellat de fertilitzants. Tecnologia per a la indústria dels fertilitzants.

Cribado de sal

Tamisat de sal

Tamisat d’agitació directa de les malles per al garbellat de sal. Solució tecnològica per al garbellat de sal.