Granza de plástico - Banner Envisolid

Carregador Dino per a gransa de plàstic

Transvasament de big bag a camió cisterna d'una forma ràpida, neta i segura

El plàstic granulat, tant el plantes de producció primària com plantes de reciclatge, s’acostuma a presentar en big bag. Sovint, els clients finals demanen rebre aquest producte en camions cisterna.

El carregador Dino de Van Beek permet realitzar el transvasament de big bag a camió cisterna d’una manera ràpida, neta i segura. Si el nombre de cisternes setmanals no justifica la construcció de sitges amb el seu equipament associat, el carregador Dino permet donar servei als clients que demanden el producte en camió cisterna.

L’equip permet complir la normativa de seguretat laboral, evitant situacions de perill i accidents. La capacitat de càrrega és de 45 i 90 m3/h segons el model Dino.

Es manipulen tots els tipus de plàstic com el polietilè d’alta i baixa densitat, polipropilè, PVC, EVA i ABS entre d’altres.

Carregador Dino instal·lat

Més solucions

Mescla-Espècies

Mescla d' espècies, i altres condiments assimilats. Mescla al vuit. Criogènia. Mesclador cònic de cinta amb cargol sensfí.

Capsulas de café y chocolate

Mescla de cafè i xocolata en càpsules. Mesclador de paletes amb encamisat escalfador i intensificador per trencar grumolls

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.