Granza de plástico - Banner Envisolid

Carregador Dino per a gransa de plàstic

Transvasament de big bag a camió cisterna d'una forma ràpida, neta i segura

El plàstic granulat, tant el plantes de producció primària com plantes de reciclatge, s’acostuma a presentar en big bag. Sovint, els clients finals demanen rebre aquest producte en camions cisterna.

El carregador Dino de Van Beek permet realitzar el transvasament de big bag a camió cisterna d’una manera ràpida, neta i segura. Si el nombre de cisternes setmanals no justifica la construcció de sitges amb el seu equipament associat, el carregador Dino permet donar servei als clients que demanden el producte en camió cisterna.

L’equip permet complir la normativa de seguretat laboral, evitant situacions de perill i accidents. La capacitat de càrrega és de 45 i 90 m3/h segons el model Dino.

Es manipulen tots els tipus de plàstic com el polietilè d’alta i baixa densitat, polipropilè, PVC, EVA i ABS entre d’altres.

Carregador Dino instal·lat

Més solucions