Prensa de briquetado

Compactació per a la fabricació de briquetes de sal

Compactació, granulació i briquetat de sal

Les premses Euragglo briqueten, compacten i granulen tota classe de materials sòlids granulats. Aquests equips produeixen briquetes de sal tant de mina com d’evaporació marina.

La tecnologia permet la producció de briquetes de clorur sòdic en forma ovoidal, quadrada, així com material granular. Els productes finals tenen múltiples usos com a descalcificació, rentavaixelles, desglaç de carreteres i en nombroses indústries químiques.

El grau d’aglomeració i compactació està influït per l’origen de la sal, la presència d’agents antiaglomerants, així com humitat, temperatura i granulometria

El procés consisteix en briquetar o compactar el material sota la pressió d’una premsa amb dos corrons. Prèviament un alimentador sensfí precompacta el material. Com a producte final, la premsa forma briquetes, o bé canviant la superfície dels corrons, s’aconsegueixen unes coques, que després d’un procés de mòlta i garbellat dóna com a resultat un granulat a la mida desitjada, usualment entre 2 i 5 mm.

Existeix una àmplia gamma de premses de briquetat amb produccions des de 300 kg/h a 80 T/h o més. Disposem de referències en plantes operatives a tot el món, tant per a sal marina com sal de mina.

Més solucions

Sólidos finos altamente abrasivos

La vàlvula desviadora pivotant Pivoting Chute de Vortex ofereix importants avantatges en quan a la manipulació de sòlids fins abrasius

Mescla-Espècies

Mescla d' espècies, i altres condiments assimilats. Mescla al vuit. Criogènia. Mesclador cònic de cinta amb cargol sensfí.

Capsulas de café y chocolate

Mescla de cafè i xocolata en càpsules. Mesclador de paletes amb encamisat escalfador i intensificador per trencar grumolls

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.