Briqueta de sal - Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal

Compactació, granulació i briquetat de sal

Les premses Euragglo briqueten, compacten i granulen tota classe de materials sòlids granulats. Aquests equips produeixen briquetes de sal tant de mina com d’evaporació marina.

La tecnologia permet la producció de briquetes de clorur sòdic en forma ovoidal, quadrada, així com material granular. Els productes finals tenen múltiples usos com a descalcificació, rentavaixelles, desglaç de carreteres i en nombroses indústries químiques.

El grau d’aglomeració i compactació està influït per l’origen de la sal, la presència d’agents antiaglomerants, així com humitat, temperatura i granulometria

El procés consisteix en briquetar o compactar el material sota la pressió d’una premsa amb dos corrons. Prèviament un alimentador sensfí precompacta el material. Com a producte final, la premsa forma briquetes, o bé canviant la superfície dels corrons, s’aconsegueixen unes coques, que després d’un procés de mòlta i garbellat dóna com a resultat un granulat a la mida desitjada, usualment entre 2 i 5 mm.

Existeix una àmplia gamma de premses de briquetat amb produccions des de 300 kg/h a 80 T/h o més. Disposem de referències en plantes operatives a tot el món, tant per a sal marina com sal de mina.

Més solucions

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Instantenización por aglomeración

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.

Separación sólido líquido con vibrofiltros

Solució per a la reutilització de l'aigua en la indústria gràcies al tamisat de partícules.

Cribado de fertilizantes

Tamisadors d'agitació directa de les malles per al garbellat de fertilitzants. Tecnologia per a la indústria dels fertilitzants.

Cribado de sal

Tamisat d'agitació directa de les malles per al garbellat de sal. Solució tecnològica per al garbellat de sal.

Filtro para polvo whirl wet

Tecnologia de Tri-Mer per al control d'emissions. Filtre per a pols amb aigua en fàbrica de bateries.

Molienda de azúcar

Solució per a la mòlta del sucre en la indústria alimentària amb tecnologia de Cimma.