Prensa de briquetado

Compactació per a la fabricació de briquetes de sal

Compactació, granulació i briquetat de sal

Les premses Euragglo briqueten, compacten i granulen tota classe de materials sòlids granulats. Aquests equips produeixen briquetes de sal tant de mina com d’evaporació marina.

La tecnologia permet la producció de briquetes de clorur sòdic en forma ovoidal, quadrada, així com material granular. Els productes finals tenen múltiples usos com a descalcificació, rentavaixelles, desglaç de carreteres i en nombroses indústries químiques.

El grau d’aglomeració i compactació està influït per l’origen de la sal, la presència d’agents antiaglomerants, així com humitat, temperatura i granulometria

El procés consisteix en briquetar o compactar el material sota la pressió d’una premsa amb dos corrons. Prèviament un alimentador sensfí precompacta el material. Com a producte final, la premsa forma briquetes, o bé canviant la superfície dels corrons, s’aconsegueixen unes coques, que després d’un procés de mòlta i garbellat dóna com a resultat un granulat a la mida desitjada, usualment entre 2 i 5 mm.

Existeix una àmplia gamma de premses de briquetat amb produccions des de 300 kg/h a 80 T/h o més. Disposem de referències en plantes operatives a tot el món, tant per a sal marina com sal de mina.

Més solucions