Colorante alimentario

Aglomeració instantaneització de colorants alimentaris

Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris

Els colorants són substàncies que s’incorporen als aliments durant la seva fabricació per a fer-los visualment més atractius o per a reemplaçar els colors naturals que es perden durant el processament o l’emmagatzematge.

La llista de colorants és molt llarga, incorporant-se contínuament nous desenvolupaments. Entre els més notoris, trobem la curcumina, riboflavina, lactoflavina, antocianina, beta-carotè, clorofil·la i un molt llarg etcètera.

Una característica important per a aquestes substàncies és la seva solubilitat i dispersabilitat. De manera natural, molts no tenen aquestes qualitats, fent que la seva addició a processos intermedis sigui dificultosa. Anàlogament, en el seu ús domèstic, un producte amb deficient solubilitat i dispersabilitat crea uns grumolls molt característics.

L’instantaneitzador aglomerador d’ICF Welko aglomera el producte mitjançant rehumectació, granulació en llit fluid vibratori i assecatge i estabilització finals.

El procés aconsegueix un control de la porositat i densitat aparent dels productes conferint-los unes excel·lents qualitats de solubilitat i dispersabilitat.

Més solucions

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Briqueta de sal - Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Instantenización por aglomeración

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.

Separación sólido líquido con vibrofiltros

Solució per a la reutilització de l'aigua en la indústria gràcies al tamisat de partícules.

Cribado de fertilizantes

Tamisadors d'agitació directa de les malles per al garbellat de fertilitzants. Tecnologia per a la indústria dels fertilitzants.

Cribado de sal

Tamisat d'agitació directa de les malles per al garbellat de sal. Solució tecnològica per al garbellat de sal.

Filtro para polvo whirl wet

Tecnologia de Tri-Mer per al control d'emissions. Filtre per a pols amb aigua en fàbrica de bateries.

Molienda de azúcar

Solució per a la mòlta del sucre en la indústria alimentària amb tecnologia de Cimma.