Aglomeración para colorante alimentario

Aglomeració instantaneització de colorants alimentaris

Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris

Els colorants són substàncies que s’incorporen als aliments durant la seva fabricació per a fer-los visualment més atractius o per a reemplaçar els colors naturals que es perden durant el processament o l’emmagatzematge.

La llista de colorants és molt llarga, incorporant-se contínuament nous desenvolupaments. Entre els més notoris, trobem la curcumina, riboflavina, lactoflavina, antocianina, beta-carotè, clorofil·la i un molt llarg etcètera.

Una característica important per a aquestes substàncies és la seva solubilitat i dispersabilitat. De manera natural, molts no tenen aquestes qualitats, fent que la seva addició a processos intermedis sigui dificultosa. Anàlogament, en el seu ús domèstic, un producte amb deficient solubilitat i dispersabilitat crea uns grumolls molt característics.

L’instantaneitzador aglomerador d’ICF Welko aglomera el producte mitjançant rehumectació, granulació en llit fluid vibratori i assecatge i estabilització finals.

El procés aconsegueix un control de la porositat i densitat aparent dels productes conferint-los unes excel·lents qualitats de solubilitat i dispersabilitat.

Més solucions

Sólidos finos altamente abrasivos

La vàlvula desviadora pivotant Pivoting Chute de Vortex ofereix importants avantatges en quan a la manipulació de sòlids fins abrasius

Mescla-Espècies

Mescla d' espècies, i altres condiments assimilats. Mescla al vuit. Criogènia. Mesclador cònic de cinta amb cargol sensfí.

Capsulas de café y chocolate

Mescla de cafè i xocolata en càpsules. Mesclador de paletes amb encamisat escalfador i intensificador per trencar grumolls

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.