Aglomeración para colorante alimentario

Aglomeració instantaneització de colorants alimentaris

Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris

Els colorants són substàncies que s’incorporen als aliments durant la seva fabricació per a fer-los visualment més atractius o per a reemplaçar els colors naturals que es perden durant el processament o l’emmagatzematge.

La llista de colorants és molt llarga, incorporant-se contínuament nous desenvolupaments. Entre els més notoris, trobem la curcumina, riboflavina, lactoflavina, antocianina, beta-carotè, clorofil·la i un molt llarg etcètera.

Una característica important per a aquestes substàncies és la seva solubilitat i dispersabilitat. De manera natural, molts no tenen aquestes qualitats, fent que la seva addició a processos intermedis sigui dificultosa. Anàlogament, en el seu ús domèstic, un producte amb deficient solubilitat i dispersabilitat crea uns grumolls molt característics.

L’instantaneitzador aglomerador d’ICF Welko aglomera el producte mitjançant rehumectació, granulació en llit fluid vibratori i assecatge i estabilització finals.

El procés aconsegueix un control de la porositat i densitat aparent dels productes conferint-los unes excel·lents qualitats de solubilitat i dispersabilitat.

Més solucions